News, Seniorzy

Program „Opieka 75 plus”. Wnioski przyjmowane są do końca stycznia

Do końca stycznia samorządy mogą składać wniosek o dofinansowanie z programu „Opieka 75 plus”. W 2022 roku jest ono wyższe, bo wynosi aż 60 proc. kosztów realizacji zadania.

Program „Opieka 75 plus” jest realizowany od 2018 roku. Ma na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej. Służy wsparciu samorządów w realizacji ich zadania własnego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Program adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

Wsparcie z budżetu państwa w tej edycji programu „Opieka 75 plus” wzrosło z 50 do 60 proc. kosztów realizacji zadania. Gmina może finansować usługi opiekuńcze dla osób objętych programem od 1 stycznia 2022 roku.

31 stycznia mija termin złożenia wniosków o dofinansowanie na 2022 rok. Przyjmuje je urząd wojewódzki. Wojewoda przekaże wnioski do ministerstwa rodziny do połowy lutego.

Źródło: oprac. za expressbydgoski.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

17 stycznia 2022