Uzależnienia

Leczenie e-uzależnień u dzieci

Twoje dziecko jest uzależnione od komputera lub smartfona? Od teraz otrzymacie bezpłatną, profesjonalną pomoc psychologiczną w 10 pilotażowych ośrodkach w Polsce.

Śledzenie godzinami mediów społecznościowych lub nałogowe granie na telefonie komórkowym wywiera negatywny wpływ na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży. Może prowadzić do uzależnienia. Problem ten narasta w czasie pandemii COVID-19.

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2019 roku blisko 9 na 10 dzieci korzysta codziennie z internetu. Ponad 80 proc. w wieku od 7 do 15 lat ma telefon komórkowy. Odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem. Telefonu używa niemal 64 proc. dzieci w wieku 7–9 lat. W grupie 10–12 lat to już prawie 92 proc. Własnym smartfonem może pochwalić się każdy nastolatek w wieku 13–15 lat.

Cele pilotażu to:

 • pomoc w wyjściu z uzależnienia
 • zwiększenie wiedzy i samoświadomości na temat tego problemu
 • przetestowanie nowych modeli opieki nad najmłodszymi pacjentami
 • wypracowanie wzorcowej ścieżkę terapeutycznej, którą będzie można wykorzystać na szeroką skalę w całej Polsce.

Dla kogo leczenie

Z leczenia w ramach pilotażu skorzystają:

 • dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym – do czasu ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia będzie dostosowany do pacjenta. Może wynieść nawet ponad 12 tygodni.

Jak skorzystać z leczenia

Należy zgłosić się bezpośrednio do placówki realizującej program. Nie potrzeba skierowania. Pierwsza porada lub wizyta jest możliwa już 7 dni roboczych od zgłoszenia.

Gdzie skorzystać z leczenia

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów.
 • ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku.

Niedługo dołączy do nich jeszcze 8 placówek:

 • Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Spółka Jawna w Koninie
 • Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyczno-Społeczna „NZOZ PPS” w Szczecinie
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze
 • Stowarzyszenie MONAR w Warszawie, w którego strukturze funkcjonuje Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii w Łodzi
 • Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

Z pomocy mogą skorzystać dzieci i ich rodzice.

Program pilotażowy trwa od grudnia 2021 do końca czerwca 2023 roku.

Źródło: oprac. za pacjent,gov.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

17 stycznia 2022