Program LifePlan Academy szansą dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wykluczenie społeczne

Program LifePlan Academy szansą dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym

W domach dziecka i różnego rodzaju ośrodkach pieczy zastępczej przebywa dziś około 100 tysięcy polskich dzieci. Mierzą się one z wyzwaniami, które nie powinny dotyczyć ich wieku. Aż 44 proc. nastolatków zagrożonych jest depresją. Nie cieszą się życiem i nie wierzą w siebie. Grozi im wykluczenie społeczne. W dodatku trwająca od półtora roku pandemia spotęgowała to niekorzystne zjawisko.

Z ideą dotarcia do najbardziej potrzebujących pomocy młodych ludzi wystąpiła Fundacja Marka Kamińskiego, znanego polskiego podróżnika i filozofa, polarnika. Uczestnika wypraw na dwa bieguny w 2004 r. wspólnie z 16-letnim, niepełnosprawnym Janem Melą. Celem programu motywacyjnego LifePlan Academy jest zmiana życia dzieci i młodzieży, której brakuje wsparcia, motywacji i wiary w siebie. A docelowo – powstrzymanie zjawiska wykluczenia społecznego i danie im równych szans na start w dorosłe życie.

Docelowo w zajęciach w LifePlan Academy ma uczestniczyć 400 dzieci z domów dziecka. Otrzymają one stypendium dla ambitnej młodzieży, której nie wspiera otoczenie. Podczas kilkumiesięcznego programu młodzi ludzie wezmą udział w:

  • 150 godzinach szkoleniowych w formie warsztatów,
  • 25 godzinach zajęć indywidualnych dziecka z trenerem,
  • a do tego przewidzianych jest 25 godzin pracy własnej dziecka w formie ćwiczeń.

– Dzieci, uczestnicząc w LPA, nauczą się budowania skutecznego planu działania, czerpania z własnego potencjału i odkrywania swoich talentów – informują przedstawiciele Fundacji Marka Kamińskiego. – Pokażemy, jak radzić sobie z porażkami. Przygotowujemy dzieci do stosowania niestandardowych rozwiązań, kreatywności i elastyczności myślenia.

A wszystko to zrobimy w formie ciekawych warsztatów, inspirowanych wyprawami Marka Kamińskiego, który nie raz pokazał, że niemożliwe nie istnieje.

Sam Marek Kamiński tłumaczy, że każdy młody człowiek powinien dostać równą szansę na przyszłość. – Sygnały, jakie dostajemy, pokazują, że większość młodzieży dziś tego potrzebuje – tłumaczy polarnik. – Stawką jest przyszłość naszej młodzieży.

Symbolicznie, 1 czerwca, w Dniu Dziecka, na stronie zrzutka.pl została uruchomiona zbiórka pieniędzy na pomoc dzieciom (https://zrzutka.pl/dajemy-mlodziezy-z-domow-dziecka-szanse-na-rowny-start-w-zyciu-dolaczysz-4rgmcr). Każde 10 tys. zł, zebranych w zrzutce oznacza udział 80 dzieci w zajęciach. Cel – 50 tys. zł, pozwoli na zaproszenie do programu 400 dzieci.

– Budujemy rozwiązania oparte na wdrażaniu tego programu w szkołach i w domach dziecka, placówkach wychowawczych – mówi Marek Kamiński. – Myślimy też o stworzeniu specjalnej aplikacji. Zbieramy pieniądze, by urządzenie to było dostępne dla każdego, kto tego potrzebuje.

źródło: oprac. za Dziennikiem Bałtyckim

11 czerwca 2021