Poznań. Warsztaty i pomoc dla kobiet będących w trudnej sytuacji życiowej
Przemoc domowa

Poznań. Warsztaty i pomoc dla kobiet będących w trudnej sytuacji życiowej

Dwa nowe projekty wspierające kobiety ruszają od 1 kwietnia w stolicy Wielkopolski. To efekt konkursu ogłoszonego przez miasto na działania związane z upowszechnianiem i ochroną praw kobiet.

Fundacja Akceptacja w ramach projektu pt. “Zespół postcovidowy (…)” będzie prowadzić konsultacje psychologiczne i medyczne dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej – np. doświadczających przemocy domowej czy borykających się z negatywnymi skutkami przechorowania covid-19 (zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak społecznym).

Lekarka, psycholożka i ratowniczka medyczna będą prowadziły także innowacyjne warsztaty medyczno-psychologiczne o zespole post-covidowym, podczas których będą uczyć między innymi technik oddechowych i pozycji pozwalających opanować duszności, a także technik pomagających opanować “triadę traumy” czyli stres, lęk i strach.

Fundacja Bezlik natomiast w Dziewczyńskim Centrum Spotkań “Na100latki” zapewni wsparcie młodszym poznaniankom w ramach konsultacji psychologicznych, edukacji seksualnej czy warsztatów WenDo: samoobrony i asertywności.

Projekty ruszają 1 kwietnia i potrwają do końca roku. Rekrutacją zajmują się same fundacje. Na realizację tego pilotażowego zadania przeznaczono z budżetu miejskiego kwotę 60 tys. złotych na wniosek radnej Marii Lisieckiej-Pawełczak.

– Takie projekty są potrzebne, aby poznanianki nie czuły się osamotnione i bezradne – mówi radna. – Zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, kiedy nasila się przemoc domowa, a równocześnie prawa kobiet są ograniczane, ta pomoc jest szczególnie ważna. Kierujemy ją przede wszystkim do poznanianek, które doświadczyły przemocy lub są w trudnej sytuacji życiowej. Doświadczone specjalistki zaoferują im wsparcie i – jeśli będzie to potrzebne – podpowiedzą, gdzie jeszcze można znaleźć pomoc.

Zwycięskie projekty są nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, który również uważa ten rodzaj pomocy za niezwykle istotny.

– Polityka społeczna miasta ukierunkowana jest na tworzenie dedykowanych rozwiązań dla mieszkanek i mieszkańców, którzy mają różnorodne potrzeby i trudności życiowe – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka wydziału. – Wspieramy równość kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Jednym z ważniejszych zadań jest pomoc w sytuacji przemocy w rodzinie – najczęściej doświadczają jej kobiety.

Warto przypomnieć, że od ubiegłego roku działa miejski wortal www.poznan.pl/przemoc, ułatwiający dotarcie do poszczególnych jednostek przeciwdziałających przemocy.

źródło: TenPoznan.pl

20 marca 2021