Bezdomność

Poznań. Niekonwencjonalna sesja zdjęciowa z udziałem bezdomnych

Artysta fotografii spotkał się z osobami doświadczającymi bezdomności. Efektem ich współpracy jest niekonwencjonalna sesja zdjęciowa. To część europejskiego projektu “ROOF”, w którym bierze udział Poznań.

Sesja nosi tytuł: “Najpierw Mieszkanie – innowacyjny instrument polityki mieszkaniowej i wsparcia osób w kryzysie bezdomności”. Autorem zdjęć jest Bartłomiej Śnierzyński.

– To niekonwencjonalny sposób na pokazanie osób doświadczających bezdomności w mieście – mówi Dobrochna Janas, pełnomocniczka prezydenta ds. ochrony praw lokatorów i projektów mieszkaniowych. – Za pomocą profesjonalnych zdjęć chcieliśmy przedstawić codzienność osób w kryzysie bezdomności, pokazać, że nie różni się ona od naszych zajęć. Fotografia to szczególny środek wyrazu artystycznego pozwalający na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Założeniem projektu jest opracowanie innowacyjnego instrumentu wsparcia osób w kryzysie bezdomności poprzez wdrożenie programu “Najpierw Mieszkanie”. Miasto jest w nim reprezentowane przez pracowników Biura Spraw Lokalowych oraz Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Projekt umożliwił dziewięciu miastom partnerskim współpracę na arenie międzynarodowej w zakresie mieszkalnictwa oraz kryzysu bezdomności.

Program “Najpierw mieszkanie” to instrument do skutecznego wspierania osób, które doświadczają bezdomności. Interesujące w nim jest odwrócenie kolejności udzielania pomocy w stosunku do tradycyjnych systemów. Przeniesienie potrzebującej osoby do samodzielnego mieszkania, a następnie rozpoczęcie pracy nad problemami, z którymi się boryka, jest instrumentem pomocy, który sprawdził się w wielu europejskich miastach.

W ramach podejmowanych w projekcie działań opracowano Lokalny plan działania oraz podjęto pracę nad aplikacją do monitorowania osób w kryzysie bezdomności na terenie Poznania.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki organizacjom pozarządowym, które wspierają osoby w kryzysie bezdomności oraz które umożliwiły wykonanie zdjęć na terenie ośrodków.

Projekt “ROOF” jest współfinansowany ze środków programu URBACT.

Źródło: codziennypoznan.pl. Zdjęcie – fot. Bartłomiej Śnierzyński (materiały prasowe Urząd Miasta Poznania)

12 czerwca 2022