Niepełnosprawność

Przeworsk. Otwarto nowy ośrodek dla niepełnosprawnych

Dom Miłosierdzia imienia świętego Jana Pawła II prowadzi Fundacja Wzrastanie i jest przeznaczony dla dorosłych. Obecnie służy niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy. Na miejscu podopieczni mają zapewnioną rehabilitację.

Remont i adaptacja przedwojennego budynku, w którym po wojnie był szpital, a w ostatnich latach ruina, nie byłyby możliwy bez dofinansowania samorządu województwa. Całość kosztowała ponad 3 miliony złotych, a inwestycja trwała 2 lata.

Dom Miłosierdzia ma służyć niepełnosprawnym z okolicy, ale schronienie jako pierwsi znaleźli tu niepełnosprawni uchodźcy z Ukrainy. 90 procent nowych mieszkańców domu to osoby pochodzące z terenów okupowanych. Przy obiekcie działają warsztaty terapii zajęciowej.

Budynek został dostosowany dla 20 osób – są tu niezależne mieszkania z łazienkami.

Źródło: oprac. za rzeszow.tvp.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

12 czerwca 2022