Bezdomność

Poznań. Mobilny Punkt Wsparcia ponownie udziela pomocy bezdomnym 

Na poznańskich ulicach ponownie działa Mobilny Punkt Wsparcia. Pomaga on osobom w kryzysie bezdomności, dla których obecny czas jest bardzo trudny.

Mobilny Punkt Wsparcia funkcjonuje dzięki pracy streetworkerów, którzy oferują osobom w kryzysie bezdomności doraźną i interwencyjną pomoc: ciepłe posiłki, poradnictwo socjalne, terapeutyczne, opiekę przedmedyczną, środki ochrony osobistej i higieny, ciepłą odzież czy też pomoc w uzyskaniu miejsca w placówkach. Dziennie punkt obejmuje wsparciem blisko 150 osób – informują miejscy urzędnicy.

W listopadzie i grudniu 2021 r. punkt dyżurować będzie od poniedziałku do piątku.

  • BUS nr 1: 17.00 – 19.00 – przy ul. Dworcowej 1 (na wysokości dworca letniego, tam gdzie w poprzednich latach) – wydawanie ciepłego posiłku oraz poradnictwo indywidualne.
  • BUS nr 2/Ambulans: 17.00 – 18.00 – przy ul. Dworcowej 1 – udzielanie pomocy przedmedycznej, wydawanie środków opatrunkowych oraz środków ochrony osobistej. 18.00 – 20.00 – zaplanowany lub interwencyjny objazd koczowisk (miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności).

Pomoc przedmedyczna udzielana przez ratowników lub pielęgniarzy będzie we wtorki i czwartki (od 17.00-18.00 na Dworcu Letnim, po czym zespół ambulansu wraz z streetworkerami będzie pomagał w miejscach, gdzie przebywają osoby bez domu). Kontakt: Dział Socjalny Pogotowia Społecznego – 61 8705 770, streetworkerzy – 799 049 131

Mobilny Punkt Wsparcia jest programem współfinansowanym przez Miasto Poznań, a realizowanym przez stowarzyszenia: Pogotowie Społeczne oraz Dom Pomocna Dłoń. Wsparcia w zakresie pomocy przedmedycznej udziela zespół Fundacji Akceptacja.

Ja co roku osoby bezdomne mogą też liczyć na pomoc strażników miejskich, którzy razem z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie regularnie odwiedzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Mundurowi apelują do mieszkańców, aby nie pozostawali obojętni na los osób bezdomnych, które mogą potrzebować pomocy. Informacje na ten temat można przekazywać do MOPR, straży miejskiej i policji, zgłaszać za pomocą aplikacji Smart City, a także dzwonić na numer alarmowy 112. Całą dobę czynny jest także Punkt Interwencji Kryzysowej – telefon: 61 835 48 66 oraz 61 835 48 65.

Poznań zapewnia 65 miejsc w noclegowniach, 164 miejsca w schroniskach oraz 30 miejsc w schroniskach z usługami opiekuńczymi. Dodatkowo miejski Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 dysponuje 95 miejscami dla osób w kryzysie bezdomności. W stolicy Wielkopolski działa też 8 mieszkań chronionych z 49 miejscami – pobyt w nich przygotowuje użytkowników do prowadzenia samodzielnego życia. Wsparcie świadczą pracownicy Stowarzyszenia Monar”, Dom Pomocna Dłoń, „Zrozumieć i Pomóc” oraz Pogotowia Społecznego – przekazują miejscy urzędnicy.

Miasto dofinansowuje też działania organizacji pozarządowych – np. takie jak łaźnia miejska, strefa pomocy doraźnej i ogrzewalnia prowadzone przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej – dodają.

Źródło: oprac. za epoznan.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

26 listopada 2021