Przemoc domowa

Podkarpackie. Szkolenie policjantów dotyczące przemocy domowej

We wtorek 28 września br., w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla policjantów koordynujących problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wzięli w nim udział funkcjonariusze z komend miejskich i powiatowych Policji województwa podkarpackiego.

Szkolenie rozpoczął podinsp. Krzysztof Piskor – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie podkreślając wagę problematyki dotyczącej interwencji związanych z przemocą w rodzinie. Następnie funkcjonariusze Wydziału Prewencji kom. Elżbieta Siupik oraz kom. Sylwester Szczepański przedstawili rozwiązania wprowadzone tzw. „ustawą antyprzemcową”. Omówiono stosowanie przez policjantów na terenie woj. podkarpackiego nakazów natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazów zbliżania się do niego, wydawanych w związku z przemocą w rodzinie. Poruszono tematykę postępowania funkcjonariuszy w sytuacji ujawnienia złamania przez sprawcę przemocy nakazu /zakazu.

Kolejny blok tematycznych poświęcony był zagadnieniom dotyczącym praw człowieka. Monika Marchwiany z Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Rzeszowie przedstawiła etykę zawodową w kontekście policyjnych interwencji. Podinsp. Łukasz Gliwa – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ds. Ochrony Praw Człowieka omówił zadania Policji wobec przeciwdziałania i zwalczania tzw. przestępstw z nienawiści.

Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji dotyczącej działań ukierunkowanych na pomoc osobom dotkniętym przemocą.

Źródło: KWP Rzeszów. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

 

30 września 2021