Niepełnosprawność

PFRON zatwierdził program tworzenia placów zabaw dla niepełnosprawnych dzieci

Na tę informację wyczekiwali rodzice dzieci z niepełnosprawnościami – PFRON zatwierdził program tworzenia dedykowanych im placów zabaw. Można śmiało powiedzieć, że swój udział w tym mają mamy z rady rodziców Przedszkola nr 4 w Wieluniu. W tamtym roku zaczęły zbiórkę na utworzenie placu zabaw dla niepełnosprawnych przedszkolaków w tej placówce. Były też w Warszawie, gdzie spotkały się z minister Marleną Maląg.

Jak tylko wystartuje, to będziemy starały się wziąć w nim udział, choćby z tego powodu, że w pewnym sensie daliśmy pomysł.

Nasz pomysł budowy integracyjnego placu zabaw spotkał się z przychylnością w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkał się z przychylnością pani minister Marleny Maląg, przez Pawła Wdówika – pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych i prezesa PFRON-u Krzysztofa Michałkiewicza. Nie spodziewali się, że jest taki problem nie tylko w Wieluniu, ale w całej Polsce. Zadeklarowali, że stworzymy taki program, żeby zbudować place zabaw w całej Polsce, żeby dzieci mogły się bawić razem – mówiły Katarzyna Kostrzewa i Justyna Godszling-Graczyk. Obie są zaangażowane w zbiórkę funduszy na plac zabaw, były też jednymi z organizatorek balu charytatywnego 6 maja zapraszają do hali WOSiR na sportową imprezę dla całych rodzin. Tam również będą zbierane fundusze.

O uruchomieniu pilotażowego programu PFRON-u poinformował w mediach społecznościowych poseł Paweł Rychlik.

Docierają do Nas bardzo dobre wiadomości. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzony został program tworzenia placów zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. Inicjatywa, która narodziła się w umysłach i sercach matek dzieci z Przedszkola nr 4 w Wieluniu ujęła na wstępie panią minister Marlena Maląg jak cały zarząd PFRON. Iskra, która zatliła się w Wieluniu roznieciła mega pozytywny ogień na całą Polskę. To dzięki osobom wrażliwym społecznie jak Katarzyna Kostrzewa i Justyna Godszling-Graczyk pojawi się niejeden uśmiech na twarzach dzieci.

Źródło informacji i zdjęcia: radiozw.com.pl.

22 marca 2023