Niepełnosprawność

Kolejne dni szkoleń w ramach projektu TOPON

W weekend, 18−19 marca br. odbył się kolejny cykl szkoleń w ramach europejskiego projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”. W inicjatywę zaangażowany jest Polski Związek Niewidomych.

W czasie realizacji projektu okazało się, że wyszkoleni już instruktorzy orientacji przestrzennej, którzy byli doszkalani z wybranych zagadnień, mają potrzebę uzupełnienia kluczowej wiedzy z nauczania orientacji. Specjalnie na ich prośbę zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia doszkalające. Szkolenie prowadziły specjalistki z Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach: Kamila Miler-Zdanowska, Ada Kaczanowska oraz Agnieszka Zakrzewska.

Uczestnicy szkolenia, oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej, ćwiczyli również  w specjalnych opaskach uniemożliwiających widzenie, przechodzenie przez przejście dla pieszych, skrzyżowanie, a także wsiadanie i wysiadanie z autobusu na pętli. W ten sposób mogli doświadczyć tych sytuacji tak, jak osoby niewidome oraz utrwalić swoją wiedzę w zakresie orientacji przestrzennej.

Do tej pory, w ramach projektu TOPON zostały opracowane dwa standardy kształcenia i dokształcania instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności oraz program szkolenia osób niewidomych oraz słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej.

Projekt TOPON jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a partnerami: Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Instituttet for  Blinde og Svagsynede – IBOS (Dania).

Źródło informacji i zdjęcia: pzn.org.pl

22 marca 2023