News, Niepełnosprawność

PFRON. Większe środki na aktywizowanie niepełnosprawnych

W 2022 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma do dyspozycji większe środki na warsztaty terapii zajęciowej oraz wsparcie zakładów aktywizacji zawodowej

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje zmiana rozporządzenia Rady Ministrów, która umożliwia podniesienie kwoty wydatków PFRON dla samorządów wojewódzkich i powiatowych. Mowa o pokryciu kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej, która zalicza się do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Chodzi o osoby zatrudnione w zakładzie aktywności zawodowej. Wyższa będzie także kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika warsztatów terapii zajęciowej zarówno w 2022 roku, jak i w kolejnych latach.

Rządowe rozporządzenie z datą 30 grudnia 2021 roku, zmienia przepisy określające algorytm przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych. Oficjalnie, weszło ono w życie 4 stycznia 2022 roku.

Jak mówi prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz – „Zwiększone środki będą wsparciem dla prowadzących WTZ oraz ZAZ, aby bezpiecznie realizować misję aktywizowania osób niepełnosprawnych, szczególnie w tak trudnym czasie pandemii”

Rozporządzenie, o którym mowa jest podstawą do kolejnego zwiększenia przez PFRON kwoty dofinansowania zatrudnienia niepełnosprawnego w zakładach aktywności zawodowej. Obecnie została ona podniesiona do 27.500 zł. To wzrost o 2,5 tysiąca złotych w porównaniu do 2021 roku.

W przypadku warsztatów terapii zajęciowej roczny koszt pobytu uczestnika w 2022 roku oraz latach następnych wzrósł do poziomu 24.096 zł. To kwota wyższa o 2,4 tys. złotych w porównaniu z 2021 rokiem.

Samorządy wojewódzkie i powiatowe, na sfinansowanie uczestnictwa w ZAZ i WTZ, łącznie otrzymają z PFRON środki w kwocie o około 82 mln złotych wyższej niż przed rokiem.

Źródło: oprac. za dziennikprawny.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

21 stycznia 2022