News, Niepełnosprawność

Petycje w sprawie programów usług asystenckich i opieki wytchnieniowej. Rok 2022 r. ma przynieść poprawę

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.

Ponad milion osób w naszym kraju to osoby wymagające całodobowej opieki. Są to niepełnosprawne dzieci, a także osoby dorosłe, niepełnosprawni umysłowo lub psychicznie oraz obłożnie chorzy, krótko mówiąc – wszystkie osoby niesamodzielne. Obowiązek sprawowania opieki nad takimi osobami spoczywa w całości na rodzinach. Z uwagi na dobro chorego opiekunowie poświęcają swój czas, często rezygnując z pracy zawodowej, czasami narażając własne zdrowie. Do niedawna opiekunowie chorych, czyli przede wszystkim członkowie rodzin, byli pozbawieni jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa.

Usługi asystenckie i opieka wytchnieniowa to rozwiązania kluczowe dla niezależnego życia osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Problemem jest jednak to, że wciąż zdecydowana większość samorządów ich nie realizuje. Oprócz tego ze względu na terminy startu programów część samorządów nie jest w stanie ich prowadzić bez przerw pomiędzy końcem jednej edycji a następną.

Do sejmowej Komisji ds. Petycji trafiły aż trzy petycje dotyczące usystematyzowania programów realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego – w tym usług asystenckich i opieki wytchnieniowej. Petycje dotyczyły m.in. kwestii ustalenia terminów początku programów, tak by mogły być one realizowanego w sposób ciągły.

Do treści petycji odniosła się obecna na posiedzeniu komisji Elżbieta Gimlewicz, naczelnik Wydziału do Spraw Obsługi Funduszu Solidarnościowego w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. – Widzimy konieczność zapewnienia ciągłości realizacji programów w zakresie usług asystenckich i opieki wytchnieniowej. Zobowiązujemy się, że programy dotyczące usług asystenckich i opieki wytchnieniowej uruchomimy wcześniej. Będzie możliwość rzeczywistej realizacji tych usług od stycznia 2022 – poinformowała Elżbieta Gimlewicz.

źródło: oprac. za OX.pl i niepelnosprawni.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.com

27 lipca 2021