Bezdomność, News

Papież Franciszek wsparł finansowo tarnowską fundację pomagającą ubogim

Papież Franciszek przez ręce jałmużnika papieskiego kardynała Konrada Krajewskiego przekazał tarnowskiej Fundacji „Kromka Chleba” 5 tys. euro. Fundacja buduje hospicjum, pomaga ubogim i bezdomnym.

Od 17 lat działająca w Tarnowie Fundacja „Kromka Chleba” pomaga i wspiera osoby bezdomne oraz ubogie, prowadząc dla nich noclegownię, misję dworcową – łaźnię, organizuje również spotkania świąteczne przy wspólnym stole. Z działalności pomocowej nie zrezygnowała w czasie pandemii.

Dzięki tej pomocy przez kolejne miesiące Fundacja nie musi się martwić, skąd pozyskać środki na czynsz, media, środki czystości i higieny osobistej, szczególnie ważne i niezbędne w czasie trwającej epidemii.

Wsparcie papieża jest też istotne z tego powodu, że Fundacja buduje pierwsze w mieście stacjonarne Hospicjum Via Spei dla chorych na raka. Pandemia bardzo utrudniła dokończenie budowy.

źródło: misyjne.pl

7 lipca 2020