„Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –  wyniki naboru 2021
Niepełnosprawność

„Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –  wyniki naboru 2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło wyniki naboru w programach „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Ze względu na duże zainteresowanie samorządów zwiększono budżet programów.

Jak podał resort, do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 zgłosiło się 699 gmin i powiatów, najwięcej z woj. mazowieckiego i śląskiego – odpowiednio 98 i 71, natomiast do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 751 gmin i powiatów ze wszystkich 16 województw, najwięcej z woj. śląskiego, mazowieckiego i lubelskiego tj. 77, 73 i 72.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców, zwiększono budżet na realizację poszczególnych programów. Z planowanych 50 mln zł na program „Opieka wytchnieniowa” kwota wzrosła do ponad 60 mln zł, a w przypadku „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wyniosła aż 144 mln zł, chociaż wcześniej zaplanowano na ten cel 80 mln zł w 2021 r.

Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Z kolei program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Źródłem finansowania programów jest Fundusz Solidarnościowy.

źródło: opracowano na podstawie artykułu zamieszczonego na Portalu Samorządowym

25 lutego 2021