Bez tabu o seksualności osób z niepełnosprawnościami
Niepełnosprawność

Bez tabu o seksualności osób z niepełnosprawnościami

Dr n. hum. Alicja Długołęcka, pedagożka i edukatorka seksualna, partnerka merytoryczna projektu Sekson, w wywiadzie prowadzonym w ramach cyklu #wyłączamytabu #włączamywiedzę rozmawiała otwarcie o życiu intymnym osób z niepełnosprawnością. Rozmowa została opublikowana na kanale YouTube Fundacji Avalon. Wywiad zrealizowano w ramach projektu Sekson, poświęconego seksualności i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnościami, prowadzonego przez Fundację Avalon.

Doktor Alicja Długołęcka w rozmowie mówiła o samoświadomości w zakresie seksualności oraz o potrzebie niezależności w podejmowaniu decyzji o swoim życiu intymnym przez osoby z niepełnosprawnościami. Ogromną rolę w przełamaniu tabu dotyczącego życia intymnego OzN odgrywaja najbliższe otoczenie, dlatego seksuolożka podkreśliła potrzebę edukowania rodziców osób z niepełnosprawnościami i oswajania ich lęków. Ważnym elementem rozmowy były również ograniczenia, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do wiedzy o seksualności.
Dr n. hum. Alicja Długołęcka jest również wykładowczynią na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej oraz propagowaniu zdrowia seksualnego. Na co dzień pracuje w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie.
Rozmowa z Alicją Długołęcką to kolejny wywiad z cyklu #wyłączamytabu #włączamywiedzę prowadzonego w ramach projektu Sekson Fundacji Avalon. W kolejnych spotkaniach, specjaliści z dziedzin seksuologii, ginekologii, psychologii oraz osoby z niepełnosprawnościami bez tabu mówią o seksualności, rodzicielstwie OzN, dostępie do usług medycznych, w tym o dostosowaniu gabinetów ginekologicznych i urologicznych. Celem cyklu jest rozpoczęcie dyskusji na tematy, które do tej pory były tabuizowane. Kolejne odcinki rozmów, realizowanych w ramach projektu Sekson, ukazywać się będą raz w miesiącu.

źródło: Fundacja Avalon

25 lutego 2021