Wykluczenie społeczne

Od zależności ku samodzielności. 3 mln zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 roku

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w pokonywaniu napotkanych trudności – to główny cel programu „Od zależności ku samodzielności”. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała program, którego budżet na rok 2023 to 3 mln zł.

Głównym celem programu „Od zależności ku samodzielności” jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, a także ich rodzin, w pokonywaniu napotykanych trudności życiowych.

– To bardzo ważne, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób wymagających wsparcia. Istotne jest więc wzmocnienie i poszerzenie ofert sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała program „Od zależności ku samodzielności”. Budżet programu na rok 2023 to 3 mln zł.

Program „Od zależności ku samodzielności” składa się z 4 modułów:

  • Moduł I – Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
  • Moduł II – Samopomoc
  • Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
  • Moduł IV – Integracja i innowacyjność

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.
  • Podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Program realizowany jest w formie przeprowadzanego co roku otwartego konkursu ofert.

Źródło: PAP. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

28 grudnia 2022