Misie, które niosą pomoc – program antyprzemocowy policji
Przemoc domowa

Misie, które niosą pomoc – program antyprzemocowy policji

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i Fundacją Dzieci Niczyje realizuje projekt ukierunkowany na pomoc dzieciom, które doświadczają przemocy w rodzinie.

Pilotażowy program Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, ma na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Dzięki porozumieniu pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Fundacją Dzieci Niczyje (obecnie Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę) i KWP zs. w Radomiu, przygotowano i wyprodukowano policyjne maskotki – Misie, na których zamieszczono logo z numerem bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz adres strony internetowej www.116111.pl, aby w razie takiej potrzeby było wiadomo, gdzie szukać pomocy.

Przemoc w rodzinie jest jednym z najpoważniejszych zjawisk patologicznych. Wpływa negatywnie na rozwój dzieci i powoduje zaburzenie więzi rodzinnych. Ofiary ze strachu przed sprawcą, czy ze wstydu przed sąsiadami, boją się o tym mówić. Często przez lata biernie znoszą agresję, znęcanie psychiczne czy fizyczne. Jedną z form pomocy rodzinom dotkniętym przemocą jest procedura Niebieskiej Karty, którą oprócz Policji realizują również inne instytucje. Policjanci rozmawiają z ofiarami, zatrzymują sprawców, kierują osoby potrzebujące do instytucji mogących wspierać dotkniętych przemocą domową. Współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, służbą zdrowia, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi. Z ich doświadczeń wynika, że ofiarami są głównie kobiety i dzieci.

Pilotażowy program Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wdrożyła ostatnio Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku. Pluszowe misie st. post. Renata Soból z KPP w Pułtusku przekazała dzieciom dotkniętym problemem przemocy domowej.

źródło: pultusk24.pl

28 marca 2021