Seniorzy

Lubuskie. Aktywność, rozmowa, edukacja – to leki na samotność seniora

Zwiększenie poziomu aktywności, edukacja oraz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Na te zadania Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał 500 tys. zł.

Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkursu ofert na wsparcie w 2023 r. zadań publicznych na działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim. Na konkurs wpłynęło 112 ofert. Dofinansowaniem objętych zostało 56 zadań na łączną kwotę 500 tys. zł.

Samorząd województwa wspiera lubuskich seniorów i stara się włączać ich do aktywności społecznej. W ramach swojej polityki regionalnej tworzy także warunki do współpracy z organizacjami seniorów, z uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniorów.

– Zdajemy sobie sprawę, że seniorzy są zdrowi wtedy, kiedy są aktywni. Dlatego zachęcamy ich do jeszcze większej aktywności, do włączenia społecznego, do zadbania o siebie, bo najważniejsze, żeby senior był zdrowy – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Lubuscy seniorzy mogą korzystać z programów profilaktycznych tj. profilaktyki trzech raków: jelita grubego, szyjki macicy i piersi, czy bezpłatnych badań i porad dostępnych podczas wydarzeń związanych z profilaktyką nowotworową, profilaktyką chorób układu krążenia, zdrowym stylem życia, zdrowiem psychicznym – pikników zdrowia, warsztatów, konferencji.

„Pora na aktywnego seniora”, „Życie po 60-tce nie musi być nudne”, „Aktywność lekarstwem na samotność seniora”, „Seniorzy nie dają się starości” – to tylko niektóre z projektów, jakie zostaną zrealizowane w tym roku.

Realizowane zadania dotyczyć będą m.in.:

  • przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych oraz poprawy bezpieczeństwa seniorów,
  • zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
  • przeciwdziałania wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.
  • edukacji osób starszych.

Źródło: lubuskie.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

30 marca 2023