Niepełnosprawność

Lublin. Wybudują nową siedzibę szkoły specjalnej

Ponad 64 mln zł rządowych środków otrzymało miasto Lublin na budowę i wyposażenie nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka. Placówka powstanie przy ul. Hanki Ordonówny. Symboliczny czek odebrali 20 marca dyrektor i uczniowie szkoły.

– W tej chwili jest 319 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami – mówi Alicja Dudek, dyrektor Szkoły Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie. – Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, autyzm w tym zespół Aspergera i sprzężenia wynikające z tych niepełnosprawności. Nasza lokalizacja to są trzy budynki. To adresy dość odległe na mapie Lublina, bo jeden jest przy ul. Kurantowej, drugi przy Bronowickiej (czyli główna siedziba naszej szkoły) i trzeci przy Krochmalnej. Niestety liczba dzieci z niepełnosprawnościami rośnie. W porównaniu z zeszłym rokiem w czerwcu mieliśmy 280 uczniów, w tej chwili mamy 319. One potrzebują szkoły specjalistycznej – wsparcia, specjalistów i rewalidatorów. Myślę, że nowy budynek pozwoli podjąć decyzję rodzicom tych dzieci, ponieważ warunki lokalowe i nowoczesna baza jest dość istotna w tym wszystkim.

– Miasto Lublin jest szczególne na mapie Polski, dlatego, że w mieście Lublin mamy sytuację taką, że 50% dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza do szkół ogólnodostępnych, ale aż 50% uczęszcza do szkół specjalnych. To świadczy o tym, że jest bardzo duże zaufanie – i słusznie – do nauczycieli w szkołach specjalnych, bo oni rzeczywiście mają znakomitą wiedzę i przygotowanie do tego, żeby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzić, ale brakowało warunków – dopowiada minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

– Miasto Lublin jest dzisiaj samorządem, które jest w stanie zrealizować to zadanie. Ma stabilną sytuacje finansową –  mówi wiceminister finansów, Artur Soboń. – Jest w stanie włożyć wkład własny. Co oznacza dzisiaj ta dotacja dla pana prezydenta? Oznacza ona, że już dzisiaj jest gwarancją środków na realizacje tego zadania, więc można wydawać środki publiczne od momentu podpisania tej decyzji. Można powiedzieć, że budowa tej szkoły ma zapewnione finansowanie ze strony budżetu państwa z rezerwy celowej w kwocie ponad 64 mln złotych.

– Całość inwestycji to kwota 80 mln zł. My tę brakującą kwotę dokładamy, również dokładamy działkę przy ul. Hanki Ordonówny – mówi wiceprezydent Lublina Mariusz Banach. – Nie będzie basenu, będzie duża sala gimnastyczna. Tym dzieciom sala jest bardzo potrzebna. Jeżdżą na rowerach trójkołowych. To świetnie je usprawnia. Powstanie tam boisko, nowoczesny trakt żywieniowy i szkoła na około 350 dzieci. Wydaje nam się, że docelowo to jest rozwiązanie optymalne.

Budowa szkoły ma rozpocząć się w przyszłym roku, a zakończyć w 2027 roku. Rządowa dotacja to 80 proc. kosztów budowy i wyposażenia.

Źródło: oprac. za radio.lublin.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock 

22 marca 2023