Niepełnosprawność

Lublin. Tłumacz języka migowego pomoże w załatwieniu spraw w MOPR

MOPR w Lublinie wprowadził możliwość korzystania z usługi tłumacza języka migowego. W załatwieniu spraw pomagają certyfikowani tłumacze polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego. Tego rodzaju spotkania odbywają się formule on-line.

– Likwidowanie barier i zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej miasta, w tym dostępności jednostek organizacyjnych, jest jednym z podstawowych założeń miejskiego programu działań na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025. Samodzielne funkcjonowanie w lokalnej społeczności, możliwość swobodnego załatwienie wszelkich spraw, a przede wszystkim zabezpieczenie mieszkańcom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do usług społecznych to cele, do których konsekwentnie dążymy projektując i wdrażając nowe rozwiązania – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Mieszkańcy z niepełnosprawnością słuchową dzięki usłudze tłumacza języka migowego, mogą uzyskać niezbędne informacje oraz dopełnić formalności związanych z oferowanym wsparciem przez Ośrodek. Kontakt z tłumaczem odbywa się na zasadzie rozmowy w czasie rzeczywistym przez połączenie on-line. Bierze w niej udział również pracownik MOPR. Odpowiada on za obsługę merytoryczną sprawy.

Usługa tłumacza języka migowego dostępna jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d oraz w następnych komórkach organizacyjnych: Filii nr 1, przy ul. Lubartowskiej 6-8, Filii nr 2 , przy ul. Hutniczej 1A, Filii Nr 3, przy ul. Mieszka I 4, Filii nr 4 , przy al. Kompozytorów Polskich 8, Filii nr 5 , przy ul. Nałkowskich 114, Wydziale Świadczeń Socjalnych, przy ul. Zemborzyckiej 88-92, Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Zemborzyckiej 88-92, Dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej, przy ul. Poniatowskiego 4, Specjalistycznej Poradni dla Rodzin, przy ul. Popiełuszki 28 E i Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przy ul. Głębokiej 11.

Źródło: oprac. za lublin24.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

18 stycznia 2022