Bezdomność

Kraków. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio już 18 lat pomaga osobom bezdomnym

23 września Dzieło Pomocy św. Ojca Pio będzie świętować 18 urodziny. Organizacja od lat pomaga osobom bezdomnym, które często są wykluczone, marginalizowane, a nade wszystko samotne i uwięzione w krzywdzących stereotypach.

– Dwa Centra Pomocy, 13 mieszkań wspieranych dla osób bezdomnych, dziesiątki tysięcy konsultacji specjalistycznych, kąpieli i wizyt w garderobie oraz pralni, a nade wszystko setki historii osób bez domu, które udało się zmienić na lepsze – to krótki bilans osiemnastolecia działalności organizacji – informuje kierownik działu kontaktu z darczyńcami i mediami Dzieła, Justyna Nosek.

To bardzo dużo, bo początki funkcjonowania ograniczały się do prowadzenia kuchni dla ubogich i łaźni.

– Wszystko to mieściło się w dwóch prowizorycznych barakach na terenie kapucyńskiego ogrodu przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie. Nikt wtedy nie przypuszczał, że z czasem Dzieło wyrośnie na jedyną w Polsce organizację, tak wszechstronnie pomagającą osobom bezdomnym – mówi Justyna Nosek.

W 2012 r. Dzieło ruszyło z projektem mieszkalnictwa wspieranego. Otwarto dwa pierwsze tego typu mieszkania dla osób bezdomnych, w tym całych rodzin i samotnych mam z dziećmi. Dziś Dzieło prowadzi 13 tego typu mieszkań. Do tej pory skorzystało z nich ponad 130 osób bezdomnych, 60 z nich usamodzielniło się i dziś prowadzi spokojne i godne życie. Rok później otwarto drugie Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4. Pięciokondygnacyjny, nowoczesny budynek w całości jest poświęcony osobom bezdomnym.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest organizacją pożytku publicznego. Organizacja poprzez braci kapucynów i wolontariuszy towarzyszy osobom bezdomnym w ich drodze do samodzielnego życia. Fachowe i wszechstronne wsparcie udzielane jest ponad 1600 podopiecznym rocznie.

Od wielu lat Dzieło angażuje się również w akcje społeczne mające na celu zwrócenie uwagi otoczenia na problem, jakim jest bezdomność. Staje się tym samym głosem zapomnianych, zepchniętych na margines i uwięzionych w krzywdzących stereotypach osób bez domu.

Źródło: oprac. za misyjne.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

21 września 2022