Niepełnosprawność

Koszalin. Politechnika będzie bardziej dostępna dla niepełnosprawnych studentów

Blisko 4,8 miliona złotych otrzyma Politechnika Koszalińska z funduszy unijnych na wprowadzenie zmian, dzięki którym uczelnia stanie się bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych. Pieniądze pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

W trzeciej części konkursu o dofinansowanie starało się ponad 30 uczelni z całego kraju. Wniosek Politechniki Koszalińskiej uzyskał od komisji oceniającej wysoką notę (89,5 punktów na 100 możliwych). W rezultacie uczelnia otrzymała jedną z najwyższych dotacji (4 mln 769 tys. zł).

Projekt przewiduje likwidację barier architektonicznych w obiektach Politechniki Koszalińskiej, w tym m.in. montaż windy w budynku Wydziału Architektury i Wzornictwa, adaptację 10 toalet w różnych budynkach uczelni oraz montaż schodołazów.

Uczelnia opracuje i wdroży procedurę normującą proces kształcenia osób z niepełnosprawnością, a także przygotowanie inwestycji, by uwzględniały potrzeby tych osób.

Przewidziano ponadto wzmocnienie technologiczne różnych form wsparcia osób z niepełnosprawnością na każdym etapie ich kontaktu z uczelnią – od rekrutacji, poprzez naukę, do osiągnięcia statusu absolwenta. Chodzi m.in. o dostosowanie strony internetowej uczelni i systemu rekrutacji do obowiązujących standardów, realizację wirtualnych szkoleń i rozwój wsparcia cyfrowego zajęć.

W planach jest także wprowadzenie – z myślą o osobach z niepełnosprawnością – alternatywnych zajęć z języków obcych oraz zajęć sportowych. Uczelnia opracuje i wdroży program doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewni też pomoc psychologiczną wszystkim wymagającym jej studentom. Doposażone zostaną niektóre pracownie uczelni.

Według wstępnych założeń realizacja projektu powinna zakończyć się 31 października 2023 roku. Najprawdopodobniej jednak z powodu ograniczeń związanych z pandemią będzie ona przedłużona o kilka miesięcy.

źródło: Koszalininfo.pl

27 grudnia 2020