Kołobrzeg. Duży wzrost interwencji domowych w 2020 roku
Przemoc domowa

Kołobrzeg. Duży wzrost interwencji domowych w 2020 roku

Ponad 2 tysiące interwencji domowych więcej w 2020 roku w porównaniu do 2019 – to dane kołobrzeskiej policji przedstawione podczas posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miasta. W ubiegłym roku założono również 143 Niebieskie Karty.

W Kołobrzegu lada moment ma ruszyć program antyprzemocowy pt. „Przemoc jest słaba”. W najbliższym czasie zostanie również uruchomiony weekendowy telefon zaufania. To mają być dodatkowe działania skierowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ze statystyk wynika, że ubiegłoroczny lockdown i zamknięcie w domach generowało wiele sytuacji konfliktowych w rodzinach. Wskazuje na to duży wzrost odnotowanych przez mundurowych interwencji domowych. – Tych działań nastąpiło więcej, bo ludzie przebywali w domach i zostali odcięci od normalnego funkcjonowania. To się odbiło na ich psychice, rozpoczął się problem z alkoholem, nadużywaniem tego alkoholu, co rodziło kolejne problemy – mówił Łukasz Pierzchalski z kołobrzeskiej komendy.

Ile więc było takich działań funkcjonariuszy? W 2019 roku odnotowano 8407 interwencji; w ubiegłym roku było ich natomiast 2222 więcej. Dotyczyły one głównie sytuacji rodzinnych i awantur, które rozgrywały się w domach. Policja opisując te dane, wskazuje jednak, że jest to wzrost sytuacji konfliktowych, a nie problemów z przemocą w rodzinie. Ma na to wskazywać liczba założonych Niebieskich Kart. W 2019 wdrożono 144 takie procedury, a liczba ta nie wzrosła w 2020 roku.

źródło: e-kg.pl

26 maja 2021