News, Niepełnosprawność, Seniorzy

Kielecka Caritas oddaje kolejne mieszkania chronione

Mieszkania chronione dla 34 osób powstały w Wiśniówce koło Kielc. Znajdują się w Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Osób Niepełnosprawnych i Seniorów, a uruchomiła je Caritas Diecezji Kieleckiej.

Zamieszkają w nich osoby, które nie wymagają całodobowej opieki. Ośrodek oferuje pokoje jedno lub dwuosobowe. Pensjonariusze będą mieli tam wygodne i godziwe warunki do życia. Pracownik socjalny pomoże im w załatwianiu codziennych spraw. Będzie też ułatwiony dostęp do opieki medycznej. Mieszkańcy będą mieli także możliwość skorzystania z rehabilitacji i terapii zajęciowej.

Jak informuje ks. Stanisław Słowik, dyrektor kieleckiej Caritas, aby zamieszkać w ośrodku, należy złożyć podanie z opisaniem swojej sytuacji życiowej, potwierdzenie stopnia niepełnosprawności, czy ograniczeń zdrowotnych, które uzasadniałby udzielenie takiego wsparcia i zaświadczenie o dochodach.

Dokumenty należy składać w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej przy placu Panny Marii 1 w Kielcach lub bezpośrednio w Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji Osób Niepełnosprawnych i Seniorów w podkieleckiej Wiśniówce.

Uruchomienie mieszkań było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: Radio Kielce

21 sierpnia 2020