Niepełnosprawność

Warszawa. Jubileusz Fundacji Szansa dla Niewidomych

Na Zamku Królewskim w Warszawie w poniedziałek 10 stycznia br. odbyła się gala z okazji trzydziestolecia Fundacji Szansa dla Niewidomych. 

Jubileusz honorowym patronatem objęła Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu, „nie jest takie proste założyć fundację i utrzymać ją przez 30 lat, ciągle rozwijając”. „Pokazujecie, że mimo swoich ograniczeń dla was nie ma granic; przekraczacie je w tak piękny sposób”.

Podziękowała jednocześnie wszystkim pracownikom i współpracownikom fundacji za ich zaangażowanie. „To jest wasz olbrzymi wkład w pomoc osobom niepełnosprawnym. Bardzo wam za to dziękuję” – powiedziała pani marszałek.

Życzyła fundacji, aby nowy rok 2022 był „pełen optymizmu, zapału, wielu inicjatyw i spełnienia wszystkich planów oraz żeby grono przyjaciół nie tylko wśród osób niedowidzących, ale przede wszystkim wśród wiedzących było coraz większe”.

Fundacja Szansa dla Niewidomym została założona w 1992 r. przez niewidomego matematyka i informatyka Marka Kalbarczyka oraz jego nauczyciela ze szkoły w Laskach Jacka Kwapisza. Dziś zatrudnia 50 osób. Prowadzi szkolenia, warsztaty i w każdym województwie ma „tyflopunkty”, czyli punkty konsultacyjne, które udzielają różnego rodzaju porad. Rocznie organizuje ok. 40 projektów. Organizuje m.in. międzynarodową konferencję „Reha For The Blind In Poland”. Według szacunków fundacji, pomogła ona już ok. 10 tys. osób z niepełnosprawnością wzroku.

Źródło: oprac. za portalsamorzadowy.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

10 stycznia 2022