Bezdomność

Jastrzębie Zdrój. Oferta pomocy dla bezdomnych

Według informacji Ośrodka Pomocy Społecznej aktualnie w Jastrzębiu-Zdroju przebywa ok. 100 osób bezdomnych. To dwa razy więcej niż rok temu. Miasto oferuje potrzebującym różnego rodzaju formy pomocy. Bezdomni mogą korzystać między innymi z ogrzewalni, otrzymują też posiłki i ubrania. Osoby nadużywające alkoholu są kierowani do wyznaczonych punktów.

Miasto oferuje bezdomnym różne formy pomocy. To między innymi ogrzewalnia, która zapewnia tymczasowe schronienie (możliwość wykonania podstawowych zabiegów higienicznych, zmiany odzieży, przygotowania ciepłego napoju). Tam zainteresowani dowiadują się o innych możliwościach wsparcia. Ogrzewalnia funkcjonuje w okresie jesienno-zimowym – informuje Kamila Sadowska-Lasyk z Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Ośrodek Pomocy Społecznej ma podpisaną umowę na pomoc w formie schronienia z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Rybniku. Tam pomoc mogą uzyskać bezdomne kobiety.

Nie jest tajemnicą, że większość bezdomnych ma problem z nadużywaniem alkoholu. Miasto również w tym zakresie oferuje takim osobom pomoc. Osoby, które mają poważny problem alkoholowy są zgłaszane do Urzędu Miasta. Informowani są oni również o różnych możliwościach wyjścia z uzależnienia. Bezdomni z poważnym problemem alkoholowym są zgłaszane w Urzędzie Miasta do Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

Osobom bezdomnym z problemem uzależnienia są rozdawane ulotki informacyjne Jastrzębskiego Klubu Trzeźwości Karlik. Osoby bezdomne mają też możliwość skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień w Noclegowni oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Osoby bezdomne otrzymują również pomoc w formie wydawania odzieży, środków higienicznych oraz produktów żywnościowych. Bezdomni otrzymują wsparcie psychologiczne, a także mają możliwość wzięcia udziału w projektach unijnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje ze Strażą Miejską i Policją. Funkcjonariusze monitorują oraz kontrolują miejsca, w których znajdują się bezdomni. Służby wymieniają informacje na temat bezdomnych z OPS. Straż Miejska i Policja zapewnia także bezdomnym dojazd do schroniska w okresie jesienno-zimowym.

Bezdomnym udzielana jest również pomoc finansowa. Są to zasiłki celowe oraz okresowe, a także zagwarantowanie gorącego posiłku oraz schronienia. W okresie zimowym bezdomni mają zagwarantowany opał. Dotyczy to osób, które w miejscu przebywania mogą zapewnić sobie ogrzewanie.

Ośrodek Pomocy Społecznej inicjuje różne akcje związane z pomocą bezdomnym poprzez np. zaopatrzenie w kołdry, ciepłe koce, środki czystości, prowadzenie w noclegowni magazynu z odzieżą, danie możliwości skorzystania z prysznica w noclegowni i ogrzewalni.

Źródło: oprac. za tujastrzebie.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

23 czerwca 2022