Imigranci

Imigranci i uchodźcy. Jak pomagać ludziom dotkniętym kryzysem?

Niedawno, bo 25 września, Kościół katolicki już po raz 108 obchodził Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który w tym roku miał szczególną wymowę, bo przypomniał o losie milionów ukraińskich uchodźców, którzy musieli opuścić swoje domy w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W tym roku obchody odbyły się pod hasłem „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”. 

ONZ szacuje, że w tej chwili od stu do dwustu milionów osób na całym świecie jest w kryzysie uchodźczym czy migracyjnym. Do 2050 może być ich nawet 400 milionów. Te dane pokazują, z jaką skalą zjawiska mamy do czynienia. Uciekają z własnego kraju z powodu biedy, wojny i terroru. Obecnie imigranci stanowią 3 proc. ludności świata, ale ich liczba cały czas rośnie.

– To święto ma uwrażliwić nas na kryzys migracyjny i uchodźczy i na osoby, które muszą mierzyć się z taką sytuacją. Jako Caritas wspieramy migrantów, ale też osoby, które chcą im pomóc, a rodzaj pomocy zależy od rodzaju kryzysu – mówi Maciej Dubicki z Caritas Polska. 
– Za każdą z tych osób stoi konkretny człowiek i konkretna historia. I to jest bardzo ważne. My, Polacy, jesteśmy świadomi powagi sytuacji i daliśmy temu wyraz, solidaryzując się z Ukrainą. Jesteśmy otwarci na niesienie pomocy, bo kiedyś sami z niej korzystaliśmy – dodaje. 

W przypadku kryzysu na granicy z Białorusią Caritas wspiera ośrodki państwowe, w których znajdują się migranci i uchodźcy. W związku z kryzysem wywołanym napaścią Rosji na Ukrainę, instytucji udało się przekazać ponad 140 milionów darów rzeczowych, które trafiły na Ukrainę oraz stworzyć 32 centra pomocy, które działają na terenie Polski.

Źródło: oprac. za polskieradio.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

28 września 2022