Przemoc domowa

Gliwice. Razem przeciw przemocy

19 i 26 listopada w Gliwicach odbędą się dwie z wielu zaplanowanych akcji informacyjnych poświęconych przeciwdziałaniu przemocy. Warto wziąć w nich udział, nie tylko gdy doznaje się przemocy, ale również, by wiedzieć, jak reagować na agresję i pomóc osobom, które jej doświadczają. 

Każdy rodzaj agresji, wymuszeń, prób wpłynięcia siłą na czyjeś decyzje, ataki cielesne czy słowne, są niedopuszczalne i wymagają natychmiastowego działania. Dlatego o problemie i sposobach radzenia sobie z nim warto przypominać codziennie.

Przemoc stanowi istotny problem społeczny współczesnego świata. Pojawia się zawsze tam, gdzie istnieją nierówne relacje i stanowi jedno z podstawowych zagrożeń dla rodzin i całego społeczeństwa. Brak czy powstrzymywanie się od reakcji, przyzwalanie czy usprawiedliwianie, umniejszanie czy bagatelizowanie stosowania przemocy potęguje poczucie bezkarności  u jej sprawców. Z kolei u osób doznających wzmacnia poczucie bezsilności i bezradności. Dlatego reakcje społeczne odgrywają zasadniczą rolę w udzielaniu pomocy i wsparcia osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc. Bierna obserwacja, a tym samym aprobata, przyczynia się do utrwalania niewłaściwych norm społecznych, odcina osoby doznające przemocy od poszukiwania pomocy –  mówi Marzena Połomska, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

W programie kampanii zaplanowano m.in.:

  • 19 listopada stanowiącego Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci na terenie CH FORUM przy ul. Lipowej 1 w godz. od 12.00 do 18.00 odbędzie się akcja „Więcej mocy przeciw przemocy”. W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. konsultacje prawne oraz psychologiczne, terenową grę profilaktyczno-edukacyjną „Na tropie supermocy” (od godz. 12.00 do 16.00), warsztaty i kreatywne zajęcia, gry rodzinne oraz pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony, rodzinnej zumby i jogi. Będzie też trening oddechu i zooterapia.
  • 26 listopada odbędzie się Bieg Białej Wstążki. Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej. Start zaplanowano na godz. 9.00 na polanie przy stadionie Piasta Gliwice (wjazd na parking od ul. Leśnej).

Ponadto w okresie trwania kampanii odbędą się też bezpłatne konsultacje dotyczące przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla dorosłych oraz warsztaty profilaktyczne i lekcje biblioteczne, uwrażliwiające uczniów szkół podstawowych na przejawy przemocy w najbliższym otoczeniu.

Zostaną też utworzone grupy informacyjno-edukacyjne dla osób zmagających się z przemocą domową, odbędą się spotkania z autorami książek z obszaru przemocy i jej przeciwdziałania oraz spotkania „Przeczytaj moją historię”.

Szczegółowe informacje o kampanii dostępne są na stronie www.opsgliwice.pl w zakładce „Formy pomocy” – „Razem przeciw przemocy” oraz na profilu FB Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Źródło: oprac, za gliwice.eu. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

15 listopada 2022