News, Video

Giełdowy dzwon bije w sprawie równouprawnienia kobiet

Problem braku równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie to temat przewodni wydarzenia „Ring the Bell for Gender Equality”, zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) i UN Global Compact Network Poland. 

Początek konferencji oznajmił dźwięk dzwonu znajdującego się w Sali Notowań warszawskiej GPW.

Izabela Olszewska, członkini zarządu GPW, podkreśliła, że głos giełdowego dzwonu, który symbolicznie rozpoczął spotkanie, zwraca uwagę na wyzwania związane z różnorodnością i równością płci tak na rynku pracy, jak i w społeczeństwie.

„Różnorodność płci jest dziś ważnym elementem bardzo rozwiniętego i kluczowego trendu na rynkach finansowych – ESG” – powiedziała Izabela Olszewska.

Wyjaśniła, że inwestorzy giełdowi w decyzjach inwestycyjnych zwracają uwagę nie tylko na wyniki finansowe spółek, ale także na aspekty niefinansowe, czyli w jaki sposób te firmy w swoich decyzjach biznesowych, w strategiach uwzględniają kryteria ESG (Environment, czyli środowisko, Social – sprawy społeczne oraz Governance – ład korporacyjny.

„I właśnie w literze >>S<<-Social mieści się różnorodność płci” – wskazała Olszewska.

Członkini zarządu GPW zaznaczyła, że inwestorzy podkreślają, iż tam, gdzie jest różnorodność pod względem płci w zarządzie, tam wyniki finansowe firm są znacznie lepsze. Kolejna kwestia, na którą zwracają uwagę, to tzw. Gender Payment Gap, czyli luka płacowa. Inwestorzy chcą wiedzieć, w jaki sposób spółki niwelują różnicę płac na tym samym stanowisku, kiedy zajmują je mężczyzna i kobieta.

W zeszłym roku udział kobiet na stanowiskach kierowniczych firm z rynku regulowanego, czyli notowanych na GPW, wyniósł 12,8 proc., a w przypadku spółek NewConnect było to 13,6 proc. W radach nadzorczych (odpowiednio) 18,4 proc oraz 20,4 proc.

Zdajemy sobie sprawę, że w polskim biznesie, w temacie różnorodności, jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia” – podkreśliła Olszewska.

Anna Potocka-Domin, Head of Business and Human Rights Programme UN Global Compact Network Poland, zaznaczyła, że po 114 latach od pierwszych obchodów Dnia Kobiet i 78 lat po podpisaniu Karty Narodów Zjednoczonych, według badań, do osiągnięcia pełnej równości kobiet i mężczyzn na świecie potrzeba jeszcze 130 lat. Polska zaś, pod względem równouprawnienia, zajmuje 30. miejsce w Europie i 77. na poziomie globalnym.

„Aby kobiety i mężczyźni mieli te same szanse, należy przede wszystkim działać i aktywnie walczyć z przejawami dyskryminacji w każdej przestrzeni: publicznej, społecznej i politycznej” – zaznaczyła Anna Potocka-Domin.

Barbara Socha, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podkreśliła, że Polki przez ostatnie 30 lat wykonały ogromną pracę, aby zniwelować różnice spowodowane traktowaniem ich ze względu na płeć.

„Dane dotyczące najwyższych stanowisk pokazują, że jesteśmy na poziomie średniej unijnej. Z jednej strony wiele za nami, wiele udało się nam osiągnąć, ale wiele jeszcze przed nami” – zaznaczyła.

Minister podkreśliła, że w Polsce nie brakuje ambitnych i przedsiębiorczych kobiet, a dane Eurostatu pokazują, że Polki mają przewagę w poziomie wykształcenia w porównaniu do mężczyzn. Ponadto, jeśli chodzi o lukę płacową, to w Polsce jest ona o wiele niższa niż średnia unijna oraz niższa niż w większości krajów europejskich.

„To powód do optymizmu, ale nie do tego, aby spocząć na laurach” – zaznaczyła.

Minister Socha podała jako przykład na nierówne traktowanie ze względu na płeć formę zatrudniania w Polsce – według jej informacji to mężczyźni, częściej niż kobiety, zawierają umowy o pracę na czas nieokreślony. Dotyczy to szczególnie kobiet na początku kariery zawodowej.

Päivi Laine, ambasador Finlandii w Polsce, przypomniała, że równość płci jest ważnym czynnikiem na drodze rozwoju Finlandii od kraju biednego, rozdartego wojną na początku XX wieku, do „najszczęśliwszego kraju na świecie”, w jaki sposób Finlandia jest dzisiaj postrzegana.

„Jesteśmy małym narodem i nie możemy zostawić połowy społeczeństwa poza zainteresowaniem. Finlandia znajduje się na drugim miejscu na świecie pod względem równego traktowania ze względu na płeć” – zaznaczyła.

W biznesie w Finlandii kobiety stanowią 1/3 przedsiębiorców, co jest relatywnie wysokim wynikiem w porównaniu z innymi krajami UE. Nadal jednak nie został rozwiązany tam problem różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, zajmujących takie samo stanowisko.

„Cyfryzacja może znacznie przyspieszyć realizację celów dotyczących równości płci i innych praw człowieka. Właściwe wykorzystanie technologii i innowacji może być doskonałym narzędziem do promowania równości” – podsumowała ambasador Laine.

Ann Prendergast, CEO SSGA Europe Limited, zaznaczyła, że w krajach rozwiniętych kobiety żyją dłużej i są lepiej wykształcone niż mężczyźni, ale gorzej wynagradzane.

„Chcemy prawdziwej reprezentacji w różnych funkcjach i rolach zawodowych, ponieważ nie ma takich funkcji, których nie mogłaby pełnić kobieta” – zaznaczyła. Dodała, że firmy, które zatrudniają kobiety na stanowiskach menadżerskich, mają o 36,4 proc. wyższy zwrot z kapitału niż pozostałe.

Zabierając głos Kamil Wyszkowski, Representative, Executive Director UN Global Compact Network Poland, zaapelował, aby nie zapominać o tym, że na świecie wciąż są miejsca, w których w drastyczny sposób gwałcona jest równość kobiet, mężczyzn i osób o innych tożsamościach płciowych.

„W Europie koncentrujemy się teraz na wojnie w Ukrainie, gdzie te kobiety i rodziny przeżywają trudny czas. Ale w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ mamy 195 państw z czego 60 to demokracje, gdzie ta równość jest gwarantowana konstytucyjnie, a w przypadku pozostałych państw tego absolutnie nie ma. Ta szersza perspektywa pozwala nam uświadomić sobie jak wiele wyzwań stoi jeszcze przed nami i jak bardzo ważne są działania na rzecz równouprawnienia” – zaznaczył.

„Gościem specjalnym” polskiej, dziewiątej edycji wydarzenia, w którym uczestniczyło w tym roku już ponad 100 giełd papierów wartościowych na całym świecie, była replika słynnej Fearlees Girl® autorstwa Kristen Visbal, na zamówienie State Street Global Advisors. Rzeźbę tę, obrazującą siłę ducha kobiet kierujących firmami, ustawiono 8 marca 2017 roku na Wall Street w Nowym Jorku, vis a vis statui szarżującego byka, który jest symbolem rozwoju gospodarczego następującego po kryzysie finansowym.

Źródło informacji i zdjęcia: PAP MediaRoom.

9 marca 2023