News, Niepełnosprawność

Gabinety lekarskie dostępne dla niepełnosprawnych

Już 130 punktów widnieje na Mapie Dostępności stworzonej przez Fundację Avalon, a wśród nich gabinety specjalistów z zakresu diagnostyki niepłodności, doradczynie noszenia dziecka, seksuolodzy dziecięcy.

Mapa powstaje w ramach projektu Sekson prowadzonego przez Fundację Avalon, który kompleksowo zajmuje się tematyką seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością. Można ją znaleźć na portalu edukacyjnym www.sekson.pl.

Mapa Dostępności jest szerokim przedsięwzięciem Fundacji Avalon, które ma na celu ułatwienie dostępu do informacji o specjalistach współpracujących z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz placówkach dostosowanych do potrzeb OzN.

– Zależy nam na tym, żeby poprzez Mapę Dostępności ułatwiać osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z usług medycznych. Wskazane punkty są przez nas sprawdzane pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Istotną kwestią jest przede wszystkim to, czy dany lekarz lub specjalista jest przygotowany do pracy z osobą z niepełnosprawnościami. Zwracamy uwagę również na dostosowanie architektoniczne danej placówki, dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością, możliwość alternatywnego, czyli mailowego lub telefonicznego zapisu na wizytę albo odbioru wyników badań. W odniesieniu do gabinetów ginekologicznych ważna jest dla nas dostępność pomieszczenia do przygotowania na wizytę oraz obniżanego fotela ginekologicznego lub leżanki – komentuje Krzysztof Dobies, Dyrektor Generalny Fundacji Avalon

Mapa umożliwia wyszukanie specjalistów takich jak: androlog, endokrynolog, fizjoterapeuta, fizjoterapeuta uroginekologiczny, urolog, uroginekolog, terapeuta dna miednicy, seksuolog, seksuolog dziecięcy, diagnosta niepłodności czy doradca chustonoszenia. Dzięki wyszukiwarce zainteresowani mogą w łatwy sposób znaleźć odpowiednią placówkę w najbliższej okolicy.

Kryteria zostały opracowane we współpracy z lekarzami specjalistami oraz osobami z niepełnosprawnościami. Są to wytyczne, jakie dostosowana placówka medyczna i gabinet specjalistyczny powinny spełniać.

Wyróżniono kryteria związane z dostosowaniem architektonicznym, czyli te, które wiążą się z: odpowiednią szerokością drzwi i innych przestrzeni komunikacyjnych, informacja o dostępności podjazdów, automatycznych drzwi, windy, poręczy, pochylni, dostępem miejsca parkingowe dla OzN.

W przypadku dostosowanego gabinetu to także dostosowana toaleta, odpowiedni długi czas wizyty, możliwość skorzystania z pomieszczenia do przygotowania się na wizytę.

Ważne są także dostosowania dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną: informacja wizualna, dotykowa i dźwiękowa, w tym m.in. dotykowe oznaczenie pomieszczeń, przejrzyste i wyraźne tablice informacyjne, oznaczenia schodów.

Ponadto wyróżniono także kryteria dodatkowe, które coraz częściej pojawiają się w placówkach i gabinetach i które wkrótce znajdą się także na Mapie. Są to m.in.: asystent OzN, tłumacz PJM, możliwość wejścia z psem asystującym, podnośnik, dostęp do pętli indukcyjnej, waga z możliwością siadania.

Mapa Dostępności jest odpowiedzią Fundacji Avalon na palące potrzeby OzN w zakresie swobodnego dostępu do służby zdrowia. Ograniczona dostępność i niewystarczające informacje dotyczące fachowej pomocy często są przyczyną rezygnacji z wizyty u specjalisty przez osoby z niepełnosprawnością.

Fundacja Avalon to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce wspierających osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore. Fundacja powstała w 2006 roku, a od roku 2009 posiada status organizacji pożytku publicznego. Fundacja oferuje pomoc potrzebującym w obszarze finansowym, a także prowadzi szereg programów społecznych i edukacyjnych, mających na celu zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami w polskim społeczeństwie. Fundacja aktualnie wspiera prawie 11 tys. osób z całej Polski. Łączna wartość pomocy udzielonej do tej pory przez Fundację swoim podopiecznym wynosi blisko 180 mln zł.

Źródło: onet. Zdjęcie ilustracyjne – fot Pixabay.

3 października 2021