Przemoc domowa, Video

Film „10 głosów o przemocy”

22 kwietnia 2022 roku, w ramach projektu „KomPAS”, odbyła się uroczysta premiera filmu pt. „10 głosów o przemocy”. Jego autorkami są uczestniczki projektu, które doświadczyły przemocy w rodzinie.  To one są pomysłodawczyniami filmu, stworzyły jego scenariusz i wzięły udział w nagraniach.

Film pomaga w rozpoznaniu i nazwaniu zachowań przemocowych. Duży nacisk kładzie na słowa, które ranią i krzywdzą, a do których często nie przywiązujemy dużej wagi. Jako pojedyncze, rzadkie zdarzenia, nie mają one charakteru przemocy, jednak słyszane często i przez wiele lat, powodują głębokie zranienia i liczne negatywne konsekwencje. Między innymi utratę poczucia własnej wartości, wpływu na własne życie, pogorszenie życia społecznego.

Film bazuje na prawdziwych doświadczeniach autorek. Ma skłonić inne kobiety do refleksji, reagowania, a w razie potrzeby do zwrócenia się po pomoc.

Kierujemy go też do przedstawicieli instytucji pomocowych, wierząc, że przyczyni się do poszerzenia wiedzy o przemocy psychicznej. Na tym szczególnie zależy uczestniczkom projektu, ponieważ ich historie nie zawsze traktowane były przez przedstawicieli służb jako przemoc.

Film powstał w ramach Programu Aktywności Społecznej, który realizuje Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4 MOPS we Wrocławiu.

Źródło: oprac. za mops.wroclaw.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

29 kwietnia 2022