Bezdomność

Elbląg. Powstaje kolejne miejsce wsparcia bezdomnych i uzależnionych

W Elblągu powstanie miejskie centrum wsparcia osób bezdomnych i uzależnionych. Placówka rozpocznie funkcjonowanie od przyszłego roku. 

W nowej placówce, w miejscu dawnego pogotowia socjalnego przy ulicy Królewieckiej, pomoc otrzymają osoby, którym jest ona najbardziej potrzebna – zaznaczył Artur Dąbrowski, prezes stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa”. Stworzymy 40 miejsc dla osób bezdomnych w ogrzewalni. Będą to miejsca siedzące i 10 leżących. Drugim elementem centrum będzie punkt konsultacyjny oraz wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Głównymi beneficjentami będą osoby bezdomne oraz mieszkańcy Elbląga. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie się mogła zgłosić do tego punktu.

Do czasu otwarcia centrum, bezdomni i potrzebujący mogą korzystać z dotychczasowej pomocy m.in. noclegowni przy ulicy Nowodworskiej i świetlicy Caritas przy Zamkowej.

Służby miejskie apelują o zwracanie uwagi na bezdomnych, zwłaszcza zimą. Aby im pomóc należy się kontaktować zespołem do spraw bezdomności elbląskiego Centrum Usług Społecznych, strażą miejską, policją oraz Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje także bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych 800 165 320.

Źródło: radioolsztyn.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

8 listopada 2022