Seniorzy

Dębica. MOPS z dotacją z programu „Senior+”

Ponad 265 tys. złotych popłynie z rządowego programu Senior+ dla funkcjonujących w Dębicy Ośrodków Wsparcia Dziennego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zajęcia kulturalno-oświatowe, rekreacyjne czy międzypokoleniową integrację.

Wniosek Miasta Dębica złożony w ramach wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2023 zyskał pozytywną ocenę i w efekcie dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotacja  w wysokości ponad 265 tys. zł zostanie przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia Dziennego MOPS tj.:

–  Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Mościckiego 26 ( kwota dofinansowania 142 800 zł) ,
– Domu Dziennego Pobytu Senior + pn. „ Dom Seniora” przy ul Rzeszowskiej 15 (kwota dofinansowania 122 400 zł)

Dzięki dofinansowaniu seniorzy będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć. Będą to m.in. usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowe i sportowo-rekreacyjne. Nie zabraknie także spotkań integracyjnych seniorów z podopiecznymi świetlic socjoterapeutycznych „Zgrana Paka”.

Dzięki dofinansowaniu kontynuowane będą dotychczasowe zadania z zakresu aktywizacji i integracji osób starszych, podejmowanych przez Gminę Miasto Dębica.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku.

Źródło informacji i zdjęcia: debica.pl.

29 marca 2023