Wykluczenie społeczne

Częstochowa. „Zdrowi Lokatorzy” społeczna akcja ZGM TBS 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie zainaugurował we wtorek, 7 marca akcję społeczną „Zdrowi Lokatorzy”. Jej celem jest dostarczenie mieszkańcom wiedzy i poszerzanie ich świadomość w kwestii profilaktyki przeciwnowotworowej. 

Kolejną akcję profilaktyczną odbywającą się w ramach 70-lecia ZGM patronatem objął  prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Jak wynika z badań, sytuacja społeczno-ekonomiczna znacząco wpływa na stan zdrowia. Osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym mają niską świadomość zdrowotną, niechętnie poddają się badaniom profilaktycznym. Jest to także grupa, do której szczególnie trudno dotrzeć z przekazem i przełamać barierę nieufności. Stąd pomysł akcji społecznej „Zdrowi Lokatorzy” realizowanej w Partnerstwie przez kilka podmiotów: Partnerstwo „Stare Miasto – Nowe Życie”, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie, Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, Fundację Chrześcijańską Adullam, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie oraz Fundację Dla Rozwoju. Organizatorzy akcji wyszli z założenia, że zamiast kwiatów czy słodyczy z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn warto dostarczyć mieszkańcom wiedzę i poszerzać ich świadomość w kwestii profilaktyki przeciwnowotworowej.

– Jesteśmy częścią Partnerstwa „Stare Miasto – Nowe Życie”. Wspólnie z naszymi partnerami realizujemy różne inicjatywy z myślą o mieszkańcach. Chcemy, by nasi lokatorzy byli zdrowi. Zależy nam również na tym, by promować zdrowy styl życia – mówi Paweł Konieczny, prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.

Zachorowaniem na raka zagrożeni są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Celem akcji jest dostarczenie wszystkim jej uczestnikom niezbędnej wiedzy poprzez odpowiednie narzędzia. Organizatorzy akcji chcą dotrzeć do podopiecznych Fundacji Chrześcijańskiej Adullam oraz lokatorów zasobu komunalnego. Jak? Między innymi poprzez „Akademię Zdrowego Lokatora”, czyli cykliczne wykłady będące częścią profilaktyki antynowotworowej odbywające się w siedzibie Fundacji Chrześcijańskiej Adullam na terenie Starego Miasta przy ulicy Krakowskiej 34, a także w późniejszym czasie w Fundacji Dla Rozwoju.

„Akademia Zdrowego Lokatora” została zainaugurowana 7 marca. W ramach pierwszego spotkania odbył się wykład dla kobiet dotyczący profilaktyki przeciwnowotworowej pt. „Rola profilaktyki zdrowotnej w życiu kobiety”.

W ramach akcji przygotowano także ulotki i plakaty edukacyjne, które będą kolportowane w zasobie komunalnym Miasta Częstochowy. W lokalnych rozgłośniach radiowych emitowane są spoty z udziałem osób związanych z samorządem, oświatą,  kulturą i trzecim sektorem.

W bezpłatnym informatorze ZGM TBS ukaże się też artykuł dotyczący akcji.

Źródło informacji i zdjęcia: UM Częstochowy

8 marca 2023