Niepełnosprawność

Powstało pierwsze w Wielkopolsce centrum opiekuńczo-mieszkalne dla niepełnosprawnych

To pierwszy taki ośrodek w Wielkopolsce i czwarty w kraju. Gmina Zagórów w powiecie słupeckim wybudowała centrum opiekuńczo-mieszkalne dla niepełnosprawnych. Już w pierwszym dniu jego działalności zapełniło się w stu procentach.

11 października br. w Poznaniu przedstawiciele władz Zagórowa podpisali umowy na dofinansowanie budowy ośrodka i jego działalności.

„W centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Zagórowie są niepełnosprawni, którzy mają zapewnione wsparcie” – mówi burmistrz Roman Kulterman. – Mamy już ośrodek oddany pod nazwą: centrum opiekuńczo-mieszkalne. Od pierwszego października w tym budynku już jest zakwaterowanych 14 osób na pobyt stały i 10 osób na pobyt dzienny. To są osoby z lekkim i średnim stopniem niepełnosprawności i te osoby potrzebują wsparcia. To jest pomoc doraźna, terapeuci, fizjoterapeuci. To jest pierwsze centrum opiekuńczo-mieszkalne, które powstało w Wielkopolsce, a czwarte w kraju.

W sumie na budowę i działalność centrum Zagórów dostał ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych.

Źródło: oprac. za Radiem Poznań. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

12 października 2021