Wykluczenie społeczna

Bydgoszcz. Miasto pracuje nad programem przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia

Jak miasto może przeciwdziałać dyskryminacji? Na to pytanie ma odpowiedzieć Program na rzecz równego traktowania. W Bydgoszczy wkrótce rozpoczną się prace nad tym dokumentem.

– Właśnie dlatego realizujemy od kilku lat program „Szkoła otwarta i tolerancyjna”, podpisaliśmy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy „Kartę różnorodności” i „Kartę równości kobiet i mężczyzn społeczności lokalnej” – mówi Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy i przewodnicząca Bydgoskiej Rady do spraw Równego Traktowania. Rada istnieje od lipca 2019 roku i zajmuje się wszelkimi przejawami dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, orientację seksualną czy narodowość. Jednym z jej zadań jest także wypracowanie Programu na rzecz równego traktowania.

– Chcemy opracować program, który będzie konkretnymi działaniami z harmonogramem, z celami, priorytetami. Chcemy ustalić, co mamy w mieście zrobić, i kiedy, aby przeciwdziałać dyskryminacji, i aby odpowiedzieć na problemy zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy – zapowiada Iwona Waszkiewicz.

Program ma być gotowy do wakacji.

Źródło: oprac. za radiopik.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

21 grudnia 2021