Bez kategorii

Bielsko-Biała. Sukces akcji Caritas „Apteczka dla ubogiego”

Ok. 400 szt. apteczek zawierających m.in.: gaziki jałowe, środki dezynfekujące, plastry, kremy i maści, podstawowe leki, suplementy, środki do pielęgnacji oraz opaski uciskowe i koce termiczne – to owoc specjalnej akcji pod nazwą „Apteczka dla ubogiego”, zainicjowanej przez Caritas bielsko-żywiecką. 

Akcja adresowana była do osób ubogich. Środkami opatrunkowymi zostali bezpośrednio obdarowani m.in. bezdomni – mieszkańcy Schroniska dla Osób Bezdomnych i Noclegowni w Bielsku-Białej.

Zdaniem przedstawicieli diecezjalnej Caritas„ efekt działań wskazuje na wielkie serca ofiarodawców”. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem dzięki zaangażowaniu Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas oraz indywidualnych osób. Ostatecznie udało się skompletować ok. 400 szt. apteczek.

„Oprócz darów rzeczowych zostały również zebrane środki finansowe, które pozwoliły zakupić najpotrzebniejsze artykuły” – poinformowała Caritas. zapewniając, że wszystkie zebrane produkty są nowe, z odpowiednią datę ważności.

Leki, jakie zebrano podczas akcji, trafiły z kolei do „podmiotu świadczącego stałą opiekę medyczną nad tymi osobami, które wymagają fachowej pomocy lekarskiej”.

źródło: eKai

11 kwietnia 2021