Bezdomność

Białystok. Mobilny Punkt Pomocy Natychmiastowej

Mobilny Punkt Pomocy Natychmiastowej – prowadzony przez Fundację Spe Salvi, przy wsparciu Grupy Ratowniczej Nadzieja raz w tygodniu stacjonuje na Rynku Kościuszki w Białymstoku. W tym miejscu osoby bezdomne, w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na pomoc medyczną, wsparcie materialne i duchowe.

Ratownicy z Mobilnego Punktu Pomocy Natychmiastowej starają się wspierać potrzebujących w każdy możliwy sposób. Oprócz doraźnej – medycznej pomocy – uruchamiają kontakty, szukają sponsorów. Ale już samo zainteresowanie, jakie okazują bezdomnym jest wyjątkowo ważne.

Dzięki wsparciu miasta bezdomni mogą liczyć również na specjalistyczną pomoc lekarza chirurga. To też miejsce, w którym przekazywane są dary od mieszkańców Białegostoku. Fundacja Spe Salvi na co dzień pomaga bezdomnym stanąć na nogi. Przy zaangażowaniu psychologów i terapeutów łatwiej zrobić pierwszy krok.

Mobilny Punkt Pomocy Natychmiastowej działa na białostockim Rynku Kościuszki w każdy czwartek od 18 do 20.

źródło: oprac. za TVP3

12 lipca 2021