Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Start projektu
News, Niepełnosprawność

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Start projektu

Podpisano umowę na realizację projektu, w ramach którego ponad 17 mln zł z funduszy unijnych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), trafi do Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). To pieniądze na refundację zakupów środków ochrony osobistej.

Głównym celem projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu ponad 17,3 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zostanie przeznaczone na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej: maseczek, przyłbic, rękawiczek czy środków dezynfekcyjnych. Projekt potrwa do końca marca przyszłego roku.

Ze wsparcia mogą skorzystać wszystkie instytucje prowadzące warsztaty terapii zajęciowej – samorządy oraz organizacje pozarządowe, jak i podmioty, które podpisały z PFRON umowy na prowadzenie w 2020 roku bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wsparciem z programu objętych zostanie ok. 970 podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, w których pracuje blisko 21,5 tys. osób.

Wsparcie dla WTZ-ów jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanego z Unii Europejskiej zestawu działań na rzecz walki z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami. Pakiet powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z marszałkami województw i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych. Jego wartość to ponad 14 mld zł.

źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

8 sierpnia 2020