Bezrobotność, News

Agencje zatrudnienia. Uwaga na oszustów

Agencje zatrudnienia oferują różne formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Na rynku pojawili się też oszuści. Legalność i kompetencje agencji zatrudnienia można i należy sprawdzić.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20.04.2004 „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” agencja zatrudnienia może świadczyć następujące usługi:

  • w zakresie pośrednictwa pracy
  • pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
  • poradnictwa zawodowego
  • doradztwa personalnego
  • pracy tymczasowej.

Zgodnie z art. 19d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” agencja zatrudnienia ma prawo pobierać – od osób, dla których poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia – wyłącznie opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesionych na:

  • dojazd i powrót osoby skierowanej,
  • wydanie wizy,
  • badania lekarskie,
  • tłumaczenia dokumentów.

czyli za wszystko to, za co pracownik musiałby sam zapłacić.

Agencja zatrudnienia nie ma prawa do pobierania przedpłat, kaucji i żadnych innych opłat z tytułu wyszukiwania i/lub wskazania ofert pracy. 

Agencja może świadczyć usługi wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Rejestry takie prowadzą marszałkowie województwa adekwatnie do miejsca siedziby agencji. Rejestr jest jawny i jest dostępny również w formie elektronicznej na stronie: https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

Źródło: oprac. za Gazetą Lubuską. Zdjęcie ilustracyjne – fot – Pexels.

28 listopada 2021