Bezdomność

Żukowice. Aktywizacja zawodowa bezdomnych ze schroniska

25 kwietnia mieszkańcy schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach koło Głogowa mieli spotkanie z doradcą zawodowym. W spotkaniu brały osoby, które są w wieku produkcyjnym i mają możliwość znalezienia pracy. 

Zostały omówione podstawowe zasady pisania CV. Zainteresowani będą teraz umawiać się indywidualnie na pisanie swojego życiorysu, a później rozsyłania CV i aktywnego poszukiwania pracy.

Długotrwale bezdomni mają przede wszystkim problem z określeniem i nazwaniem swoich możliwości. Niektórzy z nich przez lata nie podejmowali pracy zawodowej, obawiają się, że umiejętności, które posiadają, nie są wystarczające.

Podczas spotkań indywidualnych zainteresowani mają możliwość skorzystać ze wsparcia w szukaniu pracy.

Przedsięwzięcie realizowane jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Źródło: oprac. za niedziela.pl. Zdjęcie – Caritas.

28 kwietnia 2022