Przemoc domowa

Zielona Góra. Seniorze, nie bój się zgłaszać przemocy domowej!

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie dotyczące przemocy wobec seniorów. Na wydarzeniu obecni byli przedstawiciele MOPS-u, policji, a także fundacji podejmującej działania na rzecz wspierania seniorów.

Specjaliści przedstawiali metody zapobiegania przemocy, a także pouczali w jaki sposób należy pomagać osobom pokrzywdzonym.

– Niestety wiele przypadków nie jest zgłaszanych – podkreśliła prof. Grażyna Miłkowska z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Temat nękania fizycznego nie może być bagatelizowany – zaznaczyła.

– Każdy z nas może pomóc innym wyjść z opresji – poinformowała podinsp. Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Każdy senior musi być otoczony szczególną opieką – dodała.

– Staramy się nagłaśniać szczególny problem – podkreślił Tomasz Lehman, organizator wydarzenia.

Spotkania realizowane są w ramach projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy”.

Źródło: oprac. za rzg.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

21 czerwca 2022