Niepełnosprawność

Zarzecze. Nowa placówka dla niepełnosprawnych 

Dzienny to najnowsza placówka założona przez jarosławskie koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Opiekę ma tu 10 podopiecznych dowożonych z różnych miejscowości powiatu jarosławskiego i przeworskiego.

Uczestnicy – pod okiem terapeutów – wykonują na przykład jesienne dekoracje, które ozdabiają później placówkę. Ale są też zajęcia plastyczne i muzyczne. Wyjścia na spacer czy wycieczki.

Podopieczni Dziennego Domu Pomocy pomagają w przygotowywaniu posiłków – takich jakie lubią. Wraz z opiekunami i na miarę swoich możliwości – robią także zakupy i sprzątają. By mogli nauczyć się samodzielności.

Są też zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające – szczególnie ważne dla osób poruszających się na wózkach. Dzienny Dom Pomocy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Ale w placówce – co jest nowością – powstał także hostel dla niepełnosprawnych. W którym w razie potrzeby mają zapewnioną całodobową opiekę.

Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu powstał dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość projektu to blisko 2 miliony złotych.

Źródło: oprac. za TVP3 Rzeszów. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels

12 września 2021