Uzależnienia

XVII Kampania Białych Serc. Protest przeciwko narkotykom i przemocy

Od 12 października w większości miast, miasteczek w Polsce trwa XVII Kampania Białych Serc – Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy.

Jej pomysłodawcą jest Mariusz Zalewski z Mławy, a głównym organizatorem Grupa Zalewski, która od 30 lat pomaga osobom bezdomnym, uzależnionym i poszukuje osób zaginionych.

W czasie kampanii odbywają się liczne akcje profilaktyczno-edukacyjne, ale także promujące zdrowy tryb życia. Jedną z takich akcji jest „Dopalam się zdrowo”.

Kolorowe balony, białe serduszka oraz symbolicznie jabłka jako zdrowe dopalacze trafiły do rąk mieszkańców Mławy (16.X.) i Działdowa (17.X.). Odbyła się również zbiórka publiczna. Ogółem przez 5 godzin kwestowania zebrano 858.57 zł. Zebrane środki finansowe zostaną przekazane na pokrycie kosztów transportu tj. przewozu wolontariuszy Grupy Zalewski na patrole, zakupu środków czystości higieny oraz zakup opatrunków dla bezdomnych.

Źródło: tekst i zdjęcie Grupa Zalewski

20 października 2021