Niepełnosprawność

Wystartowała 18. edycja Kampanii Społecznej Lodołamacze 2023

Wystartowała kolejna edycja Kampanii Społecznej Lodołamacze 2023, której ideą jest  „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przede wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy.

To już 18. edycja wydarzenia. Przez te wszystkie lata konkurs pozwolił na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem pozytywnych zmian w świadomości społeczeństwa, otwartości i zaangażowania.

Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Nagrody przyznawane są w kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione,
  • Otwarty Rynek Pracy,
  • Rehabilitacja społeczno-zawodowa,
  • Instytucja,
  • Przyjazna przestrzeń – Dostępność,
  • Zdrowa Firma,
  • Dziennikarz bez barier,

oraz 2 kategoriach specjalnych:

  • Super Lodołamacz
  • Lodołamacz Specjalny

Ponadto, w tym roku w Konkursie wprowadzono nową kategorię – Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG), aby wyróżnić pracodawców, którzy prowadzą swoją działalność w sposób odpowiedzialny społecznie, dbając nie tylko o firmę i swoich pracowników, lecz także uwzględniając potrzeby otoczenia, zarówno społeczne, jak i środowiskowe.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 15 sierpnia br. Następnie, we wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu, a ogólnopolskich laureatów poznamy 12 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Źródło: lublin.eu. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

18 maja 2023