Wsparcie dla byłych zakładów pracy chronionej
News, Niepełnosprawność

Wsparcie dla byłych zakładów pracy chronionej

Najnowsze zmiany w ramach tarczy antykryzysowej przynoszą liczne rozwiązania korzystne m.in. dla zatrudniających osoby niepełnosprawne.

W okresie walki z pandemią koronawirusa i zwiększoną zachorowalnością pracowników pracodawcy, którzy utracili status prowadzących zakład pracy chronionej, mają problemy z utrzymaniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji muszą zwrócić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posiadane środki funduszu.

Nowe przepisy czasowo (w okresie stanu epidemii i dwa miesiące po jego zakończeniu) zmniejszają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z 25 proc. do 18 proc. u tych pracodawców którzy nadal posiadają zakładowy fundusz rehabilitacji.

W ten sposób pracodawcy zachowują środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i mogą je wydatkować m.in. na pomoc niepełnosprawnym pracownikom.

źródło: Fundacja MIR

22 maja 2020