Więźniowie z Kłodzka uczcili pamięć Jana Pawła II
News, Więzienie

Więźniowie z Kłodzka uczcili pamięć Jana Pawła II

W kwietniu i maju osadzeni z Zakładu Karnego w Kłodzku w ramach programu ,,Dzieło Sztuki’” wzięli udział w konkursach plastycznych organizowanych z okazji obchodów setnej rocznicy urodzin wielkiego papieża Polaka Jana Pawła II.

Dzieło Sztuki to program resocjalizacji prowadzony w kłodzkiej jednostce penitencjarnej przez wychowawców ds. kulturalno – oświatowych. Osadzeni spotykają się na cyklicznych zajęciach, podczas których wykorzystują następujące metody arteterapii: rysunek, malarstwo, zdobnictwo, dekoratorstwo, rzeźba, muzykoterapia, sztuki użytkowe, udział w koncertach, spotkania z artystami i instruktorami prowadzącymi zajęcia. Warto podkreślić, iż w resocjalizacji przez twórczość nie chodzi jedynie o rozwój wyobraźni czy postaw twórczych, ale przede wszystkim o neutralizowanie negatywnych skutków izolacji więziennej.

Twórczość artystyczna pozwala oprócz wyzwalania potencjału artystycznego na rozwój emocjonalny i intelektualny, co stanowi znaczne złagodzenie deprywacji bodźców wynikających z izolacji. Uczestnicy programu pragnąc upamiętnić 100. rocznicę urodzin papieża, wykorzystali umiejętności zdobyte na zajęciach programowych, przygotowując 20. prac konkursowych.

źródło: Internet

20 maja 2020