Według NIK zmniejsza się liczba bezdomnych. Ale są to dane szacunkowe
Bezdomność, News

Według NIK zmniejsza się liczba bezdomnych. Ale są to dane szacunkowe

W Polsce od kilku lat można zaobserwować tendencję spadkową liczby osób bezdomnych. Według wyników ogólnopolskiego badania w roku 2015 było ich 36,2 tys., a w 2019 r. już 30,3 tys. Czyli przez 4 lata wynik pomniejszył się o 6 tys.

W roku 2019, najwięcej bezdomnych znajdowało się na terenie województw: mazowieckiego (4278) i śląskiego (4255).

We wszystkich województwach obserwuje się tendencję spadkową, z wyjątkiem 1 województwa. Jest nim świętokrzyskie, w którym z roku na rok przybywa osób bezdomnych.

Wszelkie dane podane przez NIK nie są w pełni miarodajne i stanowią wartości szacunkowe. Powstały one na podstawie informacji z ośrodków dla bezdomnych oraz z policji i straży miejskiej.

Bezdomność wynika z wielu współczynników. Należą do nich m.in. ubóstwo, zadłużenia, eksmisja, rozpad rodziny, uzależnienia. Są to osoby odrzucone przez bliskich, choć często sami wybierają taką drogę.

Jest wiele ośrodków, które pomagają takim osobom. Poza schronieniem, ciepłymi posiłkami oferują możliwość zdobycia pracy i odzyskania samodzielności. Niektóre również pomagają wyjść z uzależnień organizując darmowe terapie grupowe, jak również indywidualne sesje z psychologiem.

źródło: Internet

31 lipca 2020