Niepełnosprawność

Warszawa. Osoby niepełnosprawne na Mazowszu – bieżące wyzwania

W środę, 13 września w hotelu Novotel Warszawie odbył się Mazowiecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie zorganizowano po czterech latach przerwy spowodowanej pandemią. Uczestnicy omawiali aktualne potrzeby tego środowiska.

Tematów było wiele, gdyż sejmik odbył się po czteroletniej przerwie. Najważniejsze z nich to: aktualna sytuacja osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu, dostępne rozwiązania finansowe, możliwości aktywizacji zawodowej i społecznej oraz wyzwania związane z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie.

Aby sprostać bieżącym wyzwaniom niezbędna jest wszechstronna współpraca – mówi marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik.

– Na Mazowszu mamy ponad 660 tys. osób z niepełnosprawnościami, ponad 12 procent naszej mazowieckiej wspólnoty. Stąd musimy działać wszechstronnie na rzecz tego środowiska. Musimy zastanowić się jak połączyć wysiłki nie tylko samorządu województwa, ale także samorządów powiatowych i gminnych – mówi Adam Struzik.

Zebrani rozmawiali m.in. o możliwościach aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Ważne jest, by mogli oni uczestniczyć w różnorodnych działaniach – mówi Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych Artur Świercz.

– Dostępność zarówno w zakresie architektonicznym jak i cyfrowym i komunikacyjno-informacyjnym. To są takie obszary, w których musimy cały czas dokładać wszelkich starań, by wzmacniać tę płaszczyznę. Dlatego, że te wszystkie czynniki pozwolą na pełniejsze włączenie osób z niepełnosprawnościami do każdej gałęzi gospodarki naszego kraju – mówi Artur Świercz.

Jednym z tematów spotkania była też kwestia powołania przedstawicieli osób niepełnosprawnych w poszczególnych powiatach.

– Kwestie dostępności przede wszystkim związane z komunikacją, ale też z potrzebami samych niepełnosprawnych, jakie mają przywileje, a jakich nie mają, to ważne tematy. Ale też co należy zrobić, żeby w samorządach mieli oni swoje reprezentacje. Każdy starosta ma obowiązek powołania osoby, która będzie odpowiadała w danym powiecie za osoby niepełnosprawne – mówi dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Aleksander Kornatowski.

W spotkaniu uczestniczył również Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Paweł Wdówik. Polityk  przypomniał o działaniach rządu na rzecz niezależności osób z niepełnosprawnością.

– Asystencja osobista to nasz największy sukces, ale też program samochodowy. Dostępna przestrzeń publiczna. Wyłożyliśmy też środki na dostosowywanie obiektów publicznych np. kościołów i budynków kultu religijnego, bo takie były potrzeby, to nam ludzie sygnalizowali. W tę stronę idziemy, chodzi o pełny udział w życiu – podkreślił Paweł Wdówik.

W Mazowieckim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych wzięli udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się tematem niepełnosprawności.

Źródło: radiowarszawa.com.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

13 września 2023