W dobie pandemii. Pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych
News, Niepełnosprawność

W dobie pandemii. Pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych

Już 64 organizacje pozarządowe prowadzą pomoc psychologiczną dla osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami pandemii. Na realizację projektów w całym kraju Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dotychczas ponad 7,3 mln złotych.

Osoby niepełnosprawne, które na co dzień korzystały z psychoterapii, spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć terapeutycznych, różnego rodzaju treningów czy integracji sensorycznej, w czasie pandemii nie mogą uczestniczyć w tych formach wsparcia. W konsekwencji część osób będących w stanie kryzysu psychologicznego pozbawiona jest obecnie terapii, a dla części osób rodzice, opiekunowie i osoby z nimi mieszkające zaczynają odgrywać rolę „terapeutów”. Z myślą o nich PFRON realizuje od października przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów z zakresu wsparcia psychologicznego.

Nowa, przyspieszona procedura realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert jest możliwa dzięki zapisom ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

“Do realizacji zadań zlecanych zapraszamy te organizacje pozarządowe, które dysponują odpowiednim potencjałem i doświadczeniem, w szczególności wyspecjalizowane w świadczeniu pomocy psychologicznej – wskazuje prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz”. Zgodnie z zasadami oferty na realizację projektów są wyłaniane podczas indywidualnych negocjacji.

Zlecenie realizacji zadania publicznego przez PFRON pozwala na wsparcie osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami pandemii. Dofinansowanie takich projektów ze środków PFRON może obejmować 100 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania.

Oferty w formie elektronicznej można składać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

źródło: materiały prasowe

9 stycznia 2021